سایه روشن شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:00 به مدت 20دقیقه

موزه ی عبرت

موزه ی عبرت: زندان كمیته مشترك ضدخرابكاری ساواك

1395/11/23
|
10:34

ساختمانی در باغ ملی تهران و نخستین زندان مدرن ایران است كه در دوران رضا شاه در سال 1311 توسط مهندسان آلمانی تكمیل گردید و به عنوان نخستین زندان مدرن در ایران شروع به كار كرد. در زمان حكومت پهلوی زندان زنان و بعد زندان كمیته مشترك ضد خرابكاری نام داشت و پس از انقلاب 1357 بازداشتگاه توحید نام گرفت و سرانجام در سال 1381 به موزه تبدیل شده و موزه عبرت نامیده شد.

دسترسی سریع
سایه روشن