سایه روشن شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:00 به مدت 20دقیقه

سرای مهر

مامنی برای زنانِ بهبودیافته از اعتیاد و زنان بی سرپرست، سرای مهر در ندارد و هركس كه آماده ترك و درمان باشد را پذیرش می‌كند.

1396/01/26
|
12:39

این سرا كه نزدیك به دوسال از تاسیسش میگذرد حالا خانه زنانی شده كه هیچ كس منتظر آنها نیست، زنانی كه لزوماً اعتیاد ندارند اما خیابان خواب شده‌اند. زنانی كه جامعه آنها را از دست رفته می‌داند اما حالا خانه‌ای دارند كه تنها روی سقف آنها 55 هزار «بنفشه» كاشته‌اند كه «گل» می‌دهد. این برنامه رو در دوم فروردین 96 میتونید گوش كنید .

دسترسی سریع
سایه روشن