سایه روشن شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:00 به مدت 20دقیقه

محصولات تراریخنه

در این برنامه (29 آبان) به محصولات ترایخته پرداختیم. این محصولات موافقان و مخالفانی دارد .

1395/09/14
|
13:18

«محصولات تراریخته» یا ترانس‌ژنیك (transgenic) یا «محصولات تغییر ژنتیكی داده‌شده» (GMCs) گیاهان مورداستفاده در كشاورزی هستند كه DNA آن‌ها با استفاده از روش‌های مهندسی ژنتیك تغییر داده شده است. در اغلب موارد هدف از این تغییرات ژنتیك وارد كردن صفت جدیدی به گیاه است كه به‌طور طبیعی در گونه‌ها وجود ندارد. نمونه‌های این كار در محصولات غذایی شامل ایجاد مقاومت به آفت‌ها، بیماری‌ها یا شرایط محیطی مشخص یا كاهش ضایعات مقاومت به مواد شیمیایی (مقاومت به علف‌كش‌ها) یا بهبود خصوصیات تغذیه‌ای آن محصول است. نمونه‌های این كار در محصولات غیر غذایی شامل تولید عوامل دارویی، سوخت‌های زیستی و سایر مواد سودمند صنعتی و زیست‌پالایی (استفاده از ارگانیسم‌ها برای برطرف كردن یا خنثی كردن آلاینده‌ها در یك محل آلوده) است.

دسترسی سریع
سایه روشن