سایه روشن شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:00 به مدت 20دقیقه

مانور زلزله

مانور زلزله ،امروز ، دوشنبه 15 آذر ماه 95 در مدرسه ی ایوب آزاد حسینی

1395/09/16
|
11:41

این مانور هر ساله در ٨ آذر در مدارس برگزار میشود اما امسال به دلیل تداخل با رحلت پیامبر ١٥ آذر برگزار شد. این مانور در مدرسه ی دخترانه ی ایوب آزاد در منطقه ی ٥ با حضورِ تمامیِ رسانه ها از ساعت 10.25 تا 10.45 برگزار شد.

دسترسی سریع
سایه روشن